Muzeum
Narodowe
we Wrocławiu

Muzeum Panorama Racławicka znów otwarte

 

Nowe tematyczne ścieżki zwiedzania, komentarz w osiemnastu językach i efekty specjalne w dużej rotundzie, mapping oraz pokaz multimedialny w małej rotundzie, a także nowoczesne przestrzenie bez barier architektonicznych – Muzeum „Panorama Racławicka” po modernizacji zachęca, by odkryć je na nowo. Otwarcie dla zwiedzających już 27 lipca.

Wszystkie nowości to efekt projektu „Modernizacja Zespołu Budynków Panoramy Racławickiej – etap III”, czyli największego jak dotąd przedsięwzięcia inwestycyjnego towarzyszącego ekspozycji słynnego dzieła Jana Styki i Wojciecha Kossaka.
Dzięki nowej aranżacji holu zmiany można dostrzec już od wejścia. Na zwiedzających czekają tu nowoczesne kasy i księgarnia. W małej rotundzie uwagę przykuwa mapping na przestrzennej makiecie, prezentujący przebieg bitwy pod Racławicami. Na panoramicznie zaaranżowanym ciągu naściennych ekranów wyświetlana jest prezentacja multimedialna przybliżająca postać Tadeusza Kościuszki i innych bohaterów bitwy, a także historię powstawania słynnego obrazu.
Nowością w dużej rotundzie jest komentarz w Polskim Języku Migowym. Przygotowane zostały nowe ścieżki zwiedzania: malarska, lwowska, panoramiczna i dla najmłodszych.

fot. Wojciech Rogowicz

Modernizacja Muzeum przyniosła też zmiany nie zawsze widoczne dla gości, jednak istotne ze względu na bezpieczeństwo zarówno samego dzieła, jak i odwiedzających. System stałych urządzeń gaśniczych chroniących płótno został wymieniony na instalację zraszaczową, wykorzystującą wysokociśnieniową mgłę wodną. Zainstalowano nowe oświetlenie awaryjne i system sygnalizacji przeciwpożarowej, a unowocześnienie systemu kamer zapewnia nadzór nad całym Muzeum „Panorama Racławicka”.
Funkcjonalność budynku poprawiła też modernizacja instalacji CO, elektrycznych, wentylacyjnych i sieci okablowania strukturalnego. Gruntownemu remontowi i przebudowie poddane zostały toalety.

Jako pierwsi efekty modernizacji Panoramy Racławickiej mieli okazję zobaczyć dziennikarze i przewodnicy,  którzy zjawili się na konferencji prasowej w dniu 21 lipca 2021 r.

Projekt „Modernizacja Zespołu Budynków Panoramy Racławickiej – etap III” otrzymał dofinansowanie ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014–2020 w ramach działania 8.1. Ochrona dziedzictwa kulturowego i rozwój zasobów kultury.

Całkowita wartość projektu: 29 610 295,26 zł
Kwota dofinansowania ze środków EFRR: 18 227 184,57 zł
Kwota dofinansowania z budżetu państwa (dotacja celowa): 5 480 318,98 zł
Środki pochodzące z budżetu Województwa Dolnośląskiego: 5 404 641,71 zł
Środki własne Muzeum Narodowego we Wrocławiu: 498 150,00 zł