Muzeum
Narodowe
we Wrocławiu

Goście z całego świata

Panorama Racławicka to najbardziej znana atrakcja Wrocławia. Jej ponowne otwarcie dla publiczności 27 lipca było wydarzeniem wyczekiwanym tak przez mieszkańców miasta, jak i turystów. Nowe tematyczne ścieżki zwiedzania, komentarz w osiemnastu językach i efekty specjalne w dużej rotundzie, mapping oraz pokaz multimedialny w małej rotundzie, a także nowoczesne przestrzenie bez barier architektonicznych – wszystko to sprawiło, że Muzeum „Panorama Racławicka” po modernizacji przyciągnęło tłumy zwiedzających, chcących odkryć to miejsce na nowo. Tylko w okresie od otwarcia Panoramy 27 lipca do 17 października, odwiedziło ją 81 747 turystów. Wśród odwiedzających byli goście całego świata, m.in. z USA, Brazylii, Chin, Japonii, Francji, Hiszpanii czy Izraela.

fot. Anna Kowalów

Nowa odsłona „Panoramy Racławickiej” to efekt projektu „Modernizacja Zespołu Budynków Panoramy Racławickiej – etap III”, czyli największego jak dotąd przedsięwzięcia inwestycyjnego towarzyszącego ekspozycji słynnego dzieła Jana Styki i Wojciecha Kossaka. Projekt „Modernizacja Zespołu Budynków Panoramy Racławickiej – etap III” otrzymał dofinansowanie ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014–2020 w ramach działania 8.1. Ochrona dziedzictwa kulturowego i rozwój zasobów kultury.

 

Całkowita wartość projektu: 29 610 295,26 zł
Kwota dofinansowania ze środków EFRR: 18 227 184,57 zł
Kwota dofinansowania z budżetu państwa (dotacja celowa): 5 480 318,98 zł
Środki pochodzące z budżetu Województwa Dolnośląskiego: 5 404 641,71 zł
Środki własne Muzeum Narodowego we Wrocławiu: 498 150,00 zł